Etätyöpajat ja koulutukset

Voit kehittää myynti- ja asiakasarvo-osaamistasi tehokkaasti etätyöpajoissa ja koulutuksissa.  Toteutamme etäkoulutukset vahvan vuorovaikutuksen mahdollistavalla teknologialla jolla oppimiskokemuksesta saadaan lähiopetusta vastaava.

Toisin kun webinaarissa tai web-luennossa, etätyöpajoissa osallistujat ovat aktiivisia oppijoita. Keskustelemme, harjoittelemme ja teemme yhdessä erilaisia ryhmätöitä aivan kuten lähiopetustilanteissakin.  Osallistuminen on helppoa oman tietokoneen avulla etätyöpisteestäsi.  Jos käytössäsi on koneessa oleva web-kamera , tulee vuorovaikutuksesta vielä tehokkaampaa.

Arvon myynti asiantuntijana 6.4. ja 20.4. etätyöpajat

Arvon myynti asiantuntijana -avoin etätyöpaja

Ilmoittaudu  6.4. tai 20.4.  etätyöpajaan  Oppia.fi -palvelussa

Hinta 595€ + alv / osallistuja

Asiantuntija on usein yrityksen paras myyjä. Syykin on yksinkertainen, hyvä asiantuntija keskittyy ratkomaan työssään asiakkaan tarpeita asiakasta parhaiten ilahduttavalla tavalla. Asiantuntijan fokus on asiakkaassa.

Asiakasarvoa myytäessä on kyse täsmälleen samasta asiasta. Myyntityön keskiössä on pyrkimys ymmärtää asiakaan tarve ja sen taustalla olevat tavoitteet sekä edellytyksemme auttaa asiakasta näiden saavuttamisessa.

Arvon myynti on mukavaa tekemistä koska asiantuntijana voit keskittyä oman osaamisesi valjastamiseen asiakasta parhaiten hyödyttävällä tavalla. Myynti on asiakkaan auttamista ja siinä olet jo todennäköisesti varsin pitkällä.

Kenelle

Jos toimit asiantuntijana asiakasrajapinnassa ja tavoitteenasi on tuottaa asiakkaalle merkityksellisiä ratkaisuja sopii tämä valmennus sinulle mainiosti. Mikäli haluat oppia myymään niin, että se ei edes tunnu myynniltä, kannattaa sinun lähteä mukaan tähän päivän tehotyöpajaan. Luvassa on hauskaa oppimista muiden osallistujien kanssa.

Hyödyt

Etätyöpajassa opit miten asiakasarvoa myydään asiakkaalle. Saat uusia näkökulmia asiakkaan tarpeiden tunnistamisen, kehittämisen ja oikean ratkaisemisen saralla. Lisäksi saat tuhdin paketin käytännön myyntityökaluja sekä kattavan taustamateriaalin oman myyntityösi tueksi. Hävittämällä mystiikan myynnistä saat myös rohkeutta ehdottaa arvoa aktiivisemmin asiakkaalle.

Etätyöpaja toimii kun lähiopetus

Etätyöpajamme, toisin kun web-kurssit/luennot on aidosti vuorovaikutteinen lähiopetusta vastaava valmennus. Teemme päivän aikana yhdessä harjoituksia, ryhmätöitä ja keskustelemme asiakasarvon myynnin aiheista yhdessä muiden osallistujien kanssa.

Käyttämämme Zoom -työkalu tarjoaa erinomaiset edellytykset hyvän ja vuorovaikutteisen oppimiskokemuksen luomiseksi.
Työpajan osallistujamäärä on rajattu 8 henkilöön, jolla varmistamme toimivan vuorovaikutuksen valmennuksessa.

Kattava ja tulostettava taustamateriaali luo syvyyttä ja tukea kuhunkin käsiteltävään aiheeseen päivän aikana.

Pidämme päivän aikana normaalit tauot ja ruokatunnin aivan kuten lähipäivässäkin.

Aamupäivä

Avaus ja työmenetelmät

 • Esittelyt ja päivän kulku
 • Päivän tavoitteet sekä työkaluvinkit

Strategia ja myynti asiantuntijana

 • Myynti osana strategian toteutusta
 • Mitä arvon myynnillä tarkoitetaan
 • Arvostava vuoropuhelu arvon luonnissa
 • Asiantuntija vai luotettu neuvonantaja
 • Miten asiakas ostaa

Asiakassuhde

 • Hyvän suhteen kulmakivet
 • Luottamus ja sen kehittäminen
 • Miten asiakas ostaa

12-13 Lounastauko

Iltapäivän ohjelma

Asiakasarvo

 • Mitä on asiakasarvo
 • Arvon luonti asiakasymmärrystä kartuttamalla
 • Työkaluja asiakasymmärryksen lisäämiseksi
 • Arvon tunnistamisen ja kasvattamisen keinot
 • Asiakasarvon mittaaminen asiakkaan kanssa

Myyntityökalut ja niiden käyttö

 • Kysymykset myynnissä
 • Kysymysten suunnittelu ja käyttö
 • Aktiivinen kuuntelu
 • Keskustelumalli arvon kasvattamiseksi
 • Arvoehdotusten tekeminen asiakkaalle
 • Hyvä tarjous
 • Kaupan voittaminen

Seuraavat Askeleet

 • Miten tästä eteenpäin

16:00 Päivä päättyy

Arvon myynnin perusteet 16.4. ja 29.4. etätyöpajat

Arvon myynnin perusteet  -etätyöpaja

Ilmoittaudu 16.4. tai 29.4. etätyöpajaan Oppia.fi -palvelussa 

Hinta 595€ + alv / osallistuja

Asiakkaan sekä asiakasymmärryksen kerryttämisen tulisi olla myyjän sekä yrityksen toiminnan keskiössä. Ymmärtämällä mihin tarpeeseen asiakas tuotteesi tai palvelusi hankkii, auttaa myyjää löytämään asiakasta kiinnostavan tulokulman keskusteluun.
Arvon luonti on mahdollista vasta kun ymmärrämme mitä kullekin asiakkaalle arvo tarkoittaa. Kyseessä on liikkuva maali ja myyjän tulee liikkua mukana. Puramme tässä etätyöpajassa arvon myynnin helposti käsitettäviin ja toteutettaviin osiin.

Vuorovaikutteinen ja innostava Arvon myynnin perusteet -etätyöpaja antaa sinulle kattavan työkalupakin  asiakkaalle ehdotettavan arvon hahmottamiseen, siitä keskusteluun ja myyntiin menestyksekkäästi. Luvassa on hauskaa oppimista muiden osallistujien kanssa.

Kenelle

 • Kaikille jotka haluavat tehdä myynnistä mukavaa ja merkityksellistä tekemistä itselleen ja asiakkaalleen.
 • Mikäli myyt tai työhösi kuluu asiakkaan tarpeiden aloitteellinen ymmärtäminen.
 • Jos haluat oppia mistä myynnissä oikeasti on kyse.

Hyödyt

Etätyöpajassa opit miten asiakasarvoa myydään asiakkaalle. Saat uusia näkökulmia asiakkaan tarpeiden tunnistamisen, kehittämisen ja oikean ratkaisemisen saralla. Lisäksi saat tuhdin paketin käytännön myyntityökaluja sekä kattavan taustamateriaalin oman myyntityösi tueksi. Hävittämällä mystiikan myynnistä saat myös rohkeutta ehdottaa arvoa aktiivisemmin asiakkaalle.

Etätyöpaja toimii kun lähiopetus

Etätyöpajamme, toisin kun web-kurssit/luennot on aidosti vuorovaikutteinen lähiopetusta vastaava valmennus. Teemme päivän aikana yhdessä harjoituksia, ryhmätöitä ja keskustelemme asiakasarvon myynnin aiheista yhdessä muiden osallistujien kanssa.

Käyttämämme Zoom -työkalu tarjoaa erinomaiset edellytykset hyvän ja vuorovaikutteisen oppimiskokemuksen luomiseksi.
Työpajan osallistujamäärä on rajattu 8 henkilöön, jolla varmistamme toimivan vuorovaikutuksen valmennuksessa.

Kattava ja tulostettava taustamateriaali luo syvyyttä ja tukea kuhunkin käsiteltävään aiheeseen päivän aikana.

Pidämme päivän aikana normaalit tauot ja ruokatunnin aivan kuten lähipäivässäkin

 

Päivän Ohjelma

Aamupäivä

9:00-12:00

Avaus ja työmenetelmät

 • Esittelyt ja päivän kulku
 • Päivän tavoitteet sekä työkaluvinkit

Strategian vaikutus myyntiin

 • Myynti osana strategian toteutusta
 • Arvon käsite, mitä asiakkaasi oikeasti tarvitsee
 • Mitä arvon myynnillä tarkoitetaan
 • Arvostava vuoropuhelu arvon luonnissa
 • Miten asiakas ostaa ja miten se vaikuttaa myyntiin

Asiakassuhde myyntityössä

 • Hyvän suhteen kulmakivet
 • Luottamus ja sen kehittäminen

12:00-13:00 Lounas

Iltapäivä

13:00-16:00

Asiakasarvo

 • Arvon ja hinnan suhde
 • Arvon luonti asiakasymmärrystä kartuttamalla
 • Työkaluja asiakasymmärryksen lisäämiseksi
 • Arvon tunnistamisen ja kasvattamisen keinot
 • Asiakasarvon mittaaminen asiakkaan kanssa

Myyntityökalut ja niiden käyttö

 • Kysymykset myynnissä
 • Kysymysten suunnittelu ja käyttö
 • Aktiivinen kuuntelu
 • Keskustelumalli arvon kasvattamiseksi
 • Arvoehdotusten tekeminen asiakkaalle
 • Myyntikohtaamiseen valmistautuminen
 • Hyvä tarjous
 • Kaupan voittaminen

Oman myyntityön kehittäminen

 • Seuraavat askeleet