Pyörää ei kannata keksiä uudelleen,
sillä kannattaa opetella ajamaan!

Arvon myynnin perusteet

Myynti on asiakkaan auttamista tavalla tai toisella. Arvon myynnin koulutuksen perustava ajatus on antaa eväät hyvään, asiakasta arvostavan vuoropuhelun käymiseen.

Myyntikeskustelu on tavoitteellinen keskustelu, jonka päämääränä on ymmärtää ja ratkaista asiakkaan tarpeita mahdollisimman hyvin.

Mistä ikävyydestä asiakas haluaa päästä eroon tai mitä parannusta nykytilaan hän toivoisi? Tämä vuoropuhelu vaatii rohkeutta ja halua nähdä asioita asiakkaan silmin. Hyvien kysymysten lisäksi kuuntelutaidot ja kyky synnyttää luottamusta auttavat menestymään keskustelussa.

Arvostavan arvonmyynnin perusteet -kokonaisuus antaa vankan pohjan ja hyvät työkalut oman myynti- ja asiakaspalvelutyön tekemiselle.

..kysy lisää Arvon myynnin perusteista ja kokemuksistamme tämän aiheen avaamisesta tuhansille osallistujille.

Arvontoimitus

Asiantuntija on usein yrityksen paras myyjä, vaikkei sitä itse myönnäkään.

asiantuntija

Asiakaskeskeinen asiantuntijatyö

Asiakkaan kokemus yrityksestänne on riippuu niistä tuokioista, joissa hän kohtaa teidät. Monissa yrityksissä tämä hetki koetaan asiantuntijanne kanssa. Nämä hetket ovat suhteen kannalta kriittisiä. Miltä asiakkaasta tuntuu kun hän kohtaa meidät? Miten meidän tulisi kohdata asiakkaamme?

Asiantuntijat myyjänä

Usein yrityksen parhaimmat ja tärkeimmät myyjät ovat asiakkaita kohtaavat asiantuntijat ja asiakaspalvelijat.

Onnistuessaan nämä kohtaamiset ovat yksi parhaimmista keinoista uuden myynnin sekä asiakkuuden kehittämisen kannalta. Onnistuakseen asiantuntija tarvitsee muutakin kun substanssiosaamista. Asiantuntijan on kyettävä toimimaan ja myös asiakkaan ympäristössä ja ymmärrettävä mitä asiakas haluaa ja arvostaa.

… kysy lisää Asiakaskeskeinen Asiantuntijatyö -kokonaisuudestamme ja siitä miten olemme auttaneet satoja asiantuntijoita kohtamaan asiakkaan työssään.

Myyntiprosessin raaka-aine on liidi. Miten löydetään
uusia asiakkaita?

Prospektointi eli uusasiakashankinta

Myyntiä on vaikea tehdä ilman mahdollista asiakasta. Uusien asiakkaiden hankinta on monen ammattilaisenkin mielestä vaikeaa. On totta, että uusien ihmisten kohtaaminen voi olla jännittävää ja joskus haastavaakin mutta ilman aktiivista uusien asiakkaiden etsintää myynti ei voi helposti kasvaa.

Aloite myynnin kasvattamisesta kannattaa ottaa kuitenkin omiin käsiin ja tällöin edessä on eri keinoin tehtävä asiakashankinta.

Mitä enemmän tiedämme asiakkaasta ja hänen ajatuksistaan, sen helpompaa on nostaa esille jokin häntä kiinnostava seikka hänelle suunnattavissa viesteissä. Kun viesti puhuttelee kuulijaa tai lukijaa sen teho kasvaa rajusti.

Suuntaamattomat sokkolaukaukset eivät tuo kun satunnaista riistaa. Kiikarikiväärillä osuu tarkemmin.

…Kysy miten voisimme rakentaa ja harjoitella yrityksellenne sopivat uusasiakashankinnan aseet.

prospektointi

Myyntitapaaminen on parhaimmillaan rakkautta
ensisilmäyksellä

myyntitilanne

Onnistunut Myyntitapaaminen

Myynnissä onnistumisen kannalta eräs kriittisimmistä hetkistä on ensimmäisen asiakkaan kohtaaminen. Hyvin suunniteltu ja toteutettu myyntitapaaminen auttaa menestymään myynnissä. Myyntitapaamisen, kuten koko arvon myynnin kantavana ajatuksena on asiakkaan tilanteen ja muutostarpeiden selvittämiseen ja ratkaisemiseen keskittyvä vuoropuhelu.

Hyvä Myyntitapaaminen

Myyntitapaamisen mallisuoritus auttaa tekemään jokaisesta tapaamisesta menetyksen. Hyvä valmistautuminen, sopivat puheenaiheet ja kysymykset sekä tietenkin hyvät ajatukset ratkaisuehdotuksista ovat menestysreseptin ainekset.

… kysy lisää Miten voimme auttaa teitä onnistumaan asiakaskohtaamisessa.

Myynti on riskisijoittamista epävarmaan lopputulokseen.
Hallitse myyntihankkeidesi riskit.

Myyntihankeen voittaminen

Mitä pidempi myyntisyklisi kesto on, sitä suuremmat riskit liittyvät jokaiseen myyntihankkeeseesi. Myyntityötä voisi hyvin verrata riskisijoittamiseen. Alussa emme voi olla varmoja tuleeko asiakas koskaan ostamaan mitään. Siitä huolimatta panostamme hankkeisiin ja toivomme parasta. Näitä riskejä voi kuitenkin hallita paremmin kun tiedämme miltä hyvä hanke näyttää. Myyntihankejohtamisessa luodaan selvä polku ja tarkistuspisteet myynnin edistymisen varmistamiseksi sekä hankkeisiin väistämättä liittyvien riskien minimoimiseksi.

Mallisuoritus ja oikeat työkalut

Hyvät työkalut ja oikeat reseptit tekevät myyntihankejohtamisesta johdonmukaista ja selkeää. Mallihankkeelle tehdään selvä polku liidistä kauppaan ja työkalut riskien ja oikeiden toimenpiteiden arvioimiseksi.

… kysy lisää Myyntihankkeen voittaminen -paketistamme.

ostaminen

Tavoitteet saavutetaan, kun tekemistä johdetaan oikein,
mutta mikä on mallisuorituksesi?

myynnin_johtaminen

Myyntijohtamisen käsikirja

Myyntijohtaminen on helppoa, kun ymmärrämme mitä myynnin sisältö omassa toiminnassamme pitää sisällään. Kun myynnin mallisuoritus on selvillä, riittää, että johdamme niiden toistuvaa tekemistä.

Tulokset syntyvät kun mallisuorituksia tehdään riittävän paljon. Pelkkä määrällä hutkiminen ei riitä vaan mukaan tarvitaan myös laadullista osaamista sekä mittamista. Myynnin laatua voi parantaa vain ymmärtämällä oman myyntityön sisällön. Oikeaa reseptiä voi ja pitääkin muokata kun maailma ympärillämme muuttuu.

Hyvän myyntityön reseptin sekä oikeiden ainesten tunnistaminen voi arjessa olla vaikeaa kun ei tiedä mistä oiken aloittaisi.

…kysy lisää siitä miten voimme auttaa sinua menestysreseptin laadinnassa ja siitä miten olemme parantaneet satojen yritysten myynnin reseptiä sekä sen noudattamista.

Piirtäminen on hyvä juttu, varsinkin jos saat asiakkaan
piirtämään

Visuaalinen viestintä myynti- ja asiakastyössä

Kuva kertoo enemmän kun 1000 sanaa varsinkin kun se piirretään asiakkaan kanssa yhdessä. Visuaalinen viestintä on yksi tehokkaimmista tavoista osallistaa asiakas myynti- ja asiakastyössä yhteiseen tekemiseen. Kun ihminen piirtää tai pelkästään katsoo kuvaa hänen aivoissaan tapahtuu hurjan paljon enemmän asioita kun vaikkapa pelkän viestin kuuntelu. Jokainen meistä osaa piirtää mutta monet ovat unohtaneet miten se käy. Valkoisen paperin tai valkotaulun pelosta kärsii moni ammattilainen. .

Piirtäminen on kuitenkin helppoa ja muutamalla yksinkertaisella kikalla ja asioita uudella tavalla tarkastelemalla saa omiin piirroksiin paljon uutta eloa.

Kunnon välineet ja jo päivän peruskurssi nostaa visuaaliset kykysi aivan uudelle tasolle. Tähän kun lisätään muutama erittäin tehokas ideointitekniikka on työkalupakissasi paljon uusia keinoja asiakastyöhön.

Kysy lisää Visuaalinen viestintä myynti- ja asiakastyössä paketistamme

visuviestinta